Stichting Alfred Heineken Fondsen

Officiële Naam:   Stichting Alfred Heineken Fondsen
KvK nr.:   41198544
RSIN:   8160.46.980, ANBI-status
Adres:   Tweede Weteringplantsoen 5, 1017 ZD Amsterdam
Tel.nr.:   00 31 20 626 33 49
E-mailadres:   heinekenprizes@pentagonbv.nl
Doel:   De stichting heeft ten doel de bevordering van de wetenschap, kunst, en cultuur en de bescherming van het milieu, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.
Niet uitgesloten van de doelstelling is ook de bevordering en ondersteuning van andere maatschappelijke of culturele instellingen die het algemeen nut beogen.
Ten gevolge van een juridische fusie op 28 december 2018 met de:
– Dr. H.P. Heineken Stichting
– Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Geneeskunde
– Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Historische Wetenschap
– Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Milieuwetenschappen
– C.L. de Carvalho-Heineken Stichting voor de Cognitieve Wetenschappen
heeft Stichting Alfred Heineken Fondsen het vermogen van genoemde stichtingen onder algemene titel verkregen.
Reglement:   Reglement Heinekenprijzen voor de wetenschap (PDF)
Reglement Heineken Young Scientists Awards (PDF)
Beleidsplan:   Beleidsplan (PDF)
Bestuurssamenstelling:   C.L. de Carvalho-Heineken
R.H. Meppelink, secretaris
H.A. Oosters, penningmeester
Beloningsbeleid:   Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Actueel verslag
van de activiteiten:
  In 2017 is besloten de volgende Heineken Young Scientists Awards onder te brengen in deze stichting:
– Heineken Young Scientists Award in het domein Medical/Biomedical Sciences
– Heineken Young Scientists Award in het domein Social Sciences
– Heineken Young Scientists Award in het domein Humanities
– Heineken Young Scientists Award in het domein Natural Sciences.
De Heineken Young Scientists Awards bestaan elk uit een geldbedrag van € 15.000 en een kunstwerk.
Ten gevolge van een juridische fusie op 28 december 2018 zijn de volgende prijzen in deze stichting ondergebracht:
– Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie en Biofysica
– Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde
– Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap
– Dr. A.H. Heinekenprijs voor Milieuwetenschappen
– C.L. de Carvalho-Heinekenprijs (voorheen Dr. A.H. Heinekenprijs) voor de Cognitieve Wetenschappen
Deze prijzen bestaan elk uit een geldbedrag van USD 250.000 en een beeldje.
Bovengenoemde Heinekenprijzen en Awards zijn op 29 september 2022 uitgereikt.
Voor meer informatie zie Persbericht Heinekenprijzen 2022 overzicht laureaten / Persbericht Heineken Young Scientists Awards 2022 overzicht
Inzicht in de financiën:   Jaarrekening 2022 (PDF)
Standaardformulier ANBI (PDF)
– overzicht van de voorgenomen bestedingen, met een toelichting daarop:
De tweejaarlijkse Heinekenprijzen en Awards zijn op 29 september 2022 uitgereikt. De Heinekenprijzen bestaan elk uit een geldbedrag van
USD 250.000 en een beeldje. De Heineken Young Scientists Awards bestaan elk uit een geldbedrag van € 15.000 en een kunstwerk.
De kosten van de uitreikingsceremonie worden deels gedragen door de stichting.

Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Kunst

Officiële naam:   Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Kunst
KvK nr.:   41200492
Fiscaalnr.:   0051.30.803, ANBI-status
Adres:   Tweede Weteringplantsoen 5, 1017 ZD Amsterdam
Tel.nr.:   00 31 20 626 33 49
E-mailadres:   heinekenprizes@pentagonbv.nl
Doel:   De stichting heeft ten doel het bevorderen van de cultuur in Nederland in de ruimste zin des woords, meer in het bijzonder de bevordering van kunst. De stichting doet dit door middel van het uitreiken van een prijs, één keer in de twee jaar, als erkenning en aanmoediging van een toptalent in de kunsten in Nederland.
Beleidsplan:   Beleidsplan (PDF)
Bestuurssamenstelling:   C.L. de Carvalho-Heineken
R.H. Meppelink, secretaris
P.A. Akkerman, penningmeester
Beloningsbeleid:   Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Reglement:   Reglement (PDF)
Actueel verslag
van de activiteiten:
  De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst is op 29 september 2022 uitgereikt.
Voor meer informatie zie Persbericht Heinekenprijzen 2022 overzicht laureaten
De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst bestaat uit een geldbedrag van € 50.000, € 50.000 voor de bekostiging van de publicatie van een boek en/of de organisatie van een tentoonstelling in de breedste zin van het woord, alsmede een trofee.
Inzicht in de financiën:   Jaarrekening 2022 (PDF)
Standaardformulier ANBI (PDF)
– overzicht van de voorgenomen bestedingen, met een toelichting daarop:
De tweejaarlijkse Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst is op
29 september 2022 uitgereikt. De prijs bestaat uit een geldbedrag van
€ 50.000, € 50.000 voor de bekostiging van de publicatie van een boek en/of de organisatie van een tentoonstelling in de breedste zin van het woord, alsmede een trofee.
De kosten van de uitreikingsceremonie worden deels gedragen door de stichting.